Träskruv

Vad vill du skruva? Vill du veta vilken skruv som är bäst?

Denna sida ska vara den snabbaste vägen att ta reda på det. Här ska du enkelt hitta den bästa skruven för jobbet samt räknar ut hur mycket det går åt.


De bästa träskruvarna på marknaden!

                                                                                                            

Träskruv

Kärt namn på många skruvar. Här hittar du alla sorter! 

Vi är specialister på skruvar och vad slags trä du än skall skruva och fästa i trä så finns här precis den skruv som du behöver för att resultatet skall bli perfekt. Du har ett tiotal olika träskruvar att välja bland. De är sin tur uppdelade i t.ex. utomhus- och inomhusskruv i mängder av längder, olika metaller och olika skruvhuvuden för bits och diverse skruvdragare och skruvautomater. Här hittar du rätt träskruv. Och du kan lita på att vi som byggvaruexperter har valt ut kvalitetsskruvar från branschens ledande tillverkare med ansvar för sina produkter.

 

Träskruvpedia

Är du byggtekniskt intresserad, snickarproffs eller händig hem & hus fixare och planerar ett projekt och vill veta lite mer än genomsnittet om allt som handlar om fästelementet träskruv så har vi en orientering här som kan vara bra att stämma av med.

Klassisk skruv med många former, färger namn och material.

Trä är den gemensamma nämnaren för dem alla. Ofta handlar det givetvis om att förena trä mot trä. När det kommit fram material som t.ex. spånskivan och andra träfiberbaserade byggelement så har träskruven från början varit det självklara valet. Med en smärre korrigering i utförandet kallar man ibland denna träskruv för Skivskruv eller Spånskiveskruv men det är i allt väsentligt samma träskruv. Inte minst med tanke på att skivorna fästs i t.ex. träreglar. Andra träskruvar är Ankarskruv, Beslagskruv, Fransk träskruv, Karmskruv, Listskruv, Nivåskruv och Sockelkruv. Gemensamt för alla de här fästelementen är att de skruvas genom trä och fäster i trä. Produkten Gipsskruv trä fäster åtminstone i trä och har då träskruvens mekaniska egenskaper. Trallskruv är också en skruv som hör till kategorin träskruv. Praktisk taget undantagslöst handlar det om infästning av trävirke i träreglar. Mestadels utomhus i konstruktioner som tralldäck, staketkonstruktioner och liknande.

Ute eller inne. Var skall träskruven sitta?

Här är första steget i valet av rätt träskruv. Miljön och framförallt graden av risk för korrosion och nerbrytning av skruvens egenskaper får styra vilken typ av metall och ytbehandling som gäller för skruven som du väljer. Branschen talar om korrosivitetsklasser. Man klassar numera in miljön där träskruven skall sitta efter risken för avfrätning d.v.s. korrosion. (Hade det varit en järn bit vilken som helst hade man sagt att den rostar) Förr talade man om miljöklasser.

Korrosivitetsklass C1.  Inomhus. Torrt och fint och relativt ren frisk luft.

Korrosivitetsklass C2. Också inomhus med kanske ouppvärmt som i lager och hallar med skiftande temperaturer och därför nästan per automatik växlande luftfuktighet. Utomhus räknas också härlig lantluft med låga halter luftföroreningar till samma klass. Vissa djurstallar skall kanske betraktas med viss försiktighet och hänföras till nästa klass.

Korrosivitetsklass C3: Nu blir det lite tuffare för träskruven: Måttlig fuktighet och viss luftförorening inomhus. Bryggerier, slakterier, ångtvätterier, uppvärmda biltvättar och ishallar kräver skruv därefter liksom stadsmiljö och industriområden med relativt låga halter luftföroreningar.

Korrosivitetsklass C4: Utomhus med hög korrosivitet i industriområden och kustområden med hög fuktighet och mycket luftföroreningar och inomhus som t.ex. kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv, o likn.

Korrosivitetsklass C5: Mycket hög korrosivitet. Industriområden med aggressivt klimat och hög luftfuktighet. Liksom kustområden med stora mängder salt och föroreningar i luften. Miljöns aggressivitet styr alltså valet av skruvens legering och rostskyddsbehandling.

 

Hur vill du skruva? Två möjligheter.

Elektrisk skruvdragare eller Skruvautomat.

Inte bara i professionella byggsammanhang där man måste klara infästning över mycket stora ytor på noga uträknad tid utan också där det hus & hem-händige t.ex. behöver tilläggsisolera inne och byta golv och fästa skivmaterial av olika slag i tak och väggar så drar det lätt iväg och skruvautomaten blir ett oumbärligt verktyg. En vanlig skruvdragare är bra att ha speciellt med en borrschuck i verktygslådan men när det gäller infästning av mycket stora ytor är en skruvautomat och bandad skruv den rätta lösningen. Lika viktig i verktygsförrådet som en spikpistol. 

Bandad träskruv för skruvautomater.

Här har vi valt att presentera bandad träskruv från några av de branschledande tillverkarna av skruvar för skruvautomater.  Genomgående är att de flesta är lämpade att användas i de vanligaste skruvautomaterna på marknaden. Vilken skruvtyp du skall välja styrs ju till en del av vad det är du skall fästa. Och var någonstans du skall fästa materialet. 

Bandad Spånskiveskruv Essve Blankförzinkad stålskruv. Korrosivitetsklass 1C

Träskruv som också kan kallas skivskruv och är perfekt för infästning av spånskivor, Board, Plywood, och golvspånskivor inomhus. 30 mm lång. 

Bandad gipsskruv för träregel Essve. Blankförzinkad i härdat stål. Korrosivitetsklass 1C

Skivskruv i Längder: 30 mm enkel gips. 41 mm två lager gips. 55 mm för tre lager gips. 

Bandad kombiskruv Gips Essve. Blankförzinkad i härdat stål. Korrosivitetsklass C1.

Gipsskruv för montering av gips mot trä eller stålregel. Längder: 30 mm för ett lager gips. 40 mm för två lager gips. Bandad hårdgipsskruv fosfaterad härdat stål.

Bandad hårdgipsskruv Essve. Fosfaterad i härdat stål. Korrosivitetsklass C1.

Essve kombiskruv För infästning av hårdgipsskivor i trä eller stålregel. Längder: 33 mm för ett lager och 41 mm för två lager gips 

Bandad OSB-skruv ESSVE. Fosfaterad skruv av härdat stål. Korrosivitetsklass 1C

Träskruv/skivskruv för infästning av OSB-skivor, plywoodskivor, list, sockel, Minerit- och golvspånskivor inomhus mot trä eller stålregel. Passar till de vanligaste skruvautomaterna på marknaden. 30 mm lång.
Bandad OSB skruv Aerfast. Fosfaterad skruv av härdat stål. Korrosivitetsklass 1C.

För infästning inomhus av Plyfa, OSB, Spånskiva mot trä eller stålregel. 30 mm lång. 

Bandad gipsskruv för träregel Aerfast. Blankförzinkad skruv i härdat stål.

Korrosivitetsklass C1.

För infästning mot träregel inomhus. 30 mm lång.  Prisvärd skruv som passar de flesta vanliga skruvautomaterna. 

Bandad gipsskruv för träregel Essve. Blankförzinkad skruv i härdat stål.

Korrosivitetsklass C1

Kvalitetsskruv för infästning mot träregel passande de flesta skruvautomaterna. Tre längder: 30 m.m. för ett lager gips.  41 m.m. för två lager och 55 m.m. för tre lager gips. 

Bandad trallskruv Essve Torpedo Max III Corrseal-behandlad skruv i härdat stål.

Korrosivitetsklass C4

Längder 42 m.m. och 55 m.m. Corrseal ytbehandling är testad och SITAC-godkänd för korrosivitetsklassen C4. Bör inte användas i kustområden eller industriområden med förorenad luft där skruv med Korrosivitetsklass C5 bör rekommenderas. 

Bandad trallskruv Essve Torpedo Max III rostfri A2 Vaxytbehandlat rostfritt stål.

Korrosivitetsklass C4

Bl. a lämplig för virke som Kiral, Sibirisk Lärk, Cumanu m.fl. teakliknande mtrl. Här bör lämpligast förborrning göras för bästa resultat. Längder: 42 m.m. och 55 m.m.

Bandad trallskruv PH2 C3 Aerfast.  Elektrocoating-behandlat härdat stål och vaxad.

Korrosivitetsklass C3

Levereras i längderna 40 m.m. och 55 m.m. E-coat processen är en jämförelsevis miljövänlig våtlackeringsmetod, använd bl. a. vid praktiskt taget all biltillverkning. Hårda saltspraytester ger betyget korrosivitetsklass C4. OBS för hårda träslag som Sibirisk Lärk bör istället bandad träskruv Essve Torpedo Max III A2 användas.

 

Träskruv för Skruvdragare.

I vårt heltäckande sortiment av träskruv återfinns ett tiotal olika skruvar med olika profiler för olika slag av infästningar varibland ett 70-tal olika dimensioner för montering med skruvdragare.

Träskruv Essve Blankförzinkad INNE

Skruv i härdat stål med blankförzinkad yta försedd med TX fäste/bit (Torx) Mycket lämplig för infästning i spånskivor, trä, plast, plugg m.m. inomhus. Du hittar alltid en storlek som passar, Utgå från tumregeln att använda en skruv som är minst dubbelt så lång som arbetsstycket som du skall skruva fast.

28 olika dimensioner Mått i mm.:

3 x 12, 3 x 1 6, 3 x 20, 3 x 20, 3 x 25, 3 x 30, 3 x 40, 4 x 20, 4 x 25, 4  x 30, 4  x 35, 4 x 40, 4 x 50, 4 x 60, 5 x 30, 5 x 40, 5 x 50, 5 x 60, 5 x 70, 5 x 90, 5 x 100, 6 x 40, 6 x 60, 6 x 70, 6 x 80, 6 x 90, 6 x 100, 6 x 120

Träskruv Essve Corrseal UTE

Skruv i härdat stål med Corrseal ytbehandling försedd med TX fäste/bit (Torx) Korrosivitetsklass C4. för utomhusbruk. Kvalitetsskruv för infästning i spånskivor, trä, plast, plugg m.m. Går naturligtvis lika bra att använda inomhus.

16 olika dimensioner: Mått i mm.

4 x 40, 4 x 50, 5 x 50, 5 x 60, 5 x 70, 5 x 80, 5 x 90, 5 x 100, 5 x 120, 6 x 70, 6 x 80, 6 x 90, 6 x 100, 8 x 50, 8 x 100, 8 x 150.

Golvskruv trägolv Essve. INNE

Gulkromaterad Träskruv i härdat stål för montering av massiva trägolv, golv och trälister inomhus mot underlag av trä. Förborrning kan behövas om du lägger trägolv av extra hårda träslag. Vid infästningen av golvbräder skall skruven skruvas i 45 gr vinkel på golvbrädans fjädersida och med  c:a 60 cm mellanrum.  1st Bits medföljer förpackningen.

Korrosivitetsklassen är C1.

Skruvrekommendation.

Golvtjocklek i mm      Skruvdimension i mm.

Tjocklek 14 mm                     3,9 x 42 mm

Tjocklek 21 mm                     3,9 X 58 mm

Tjocklek 25 mm                     3,9 x 58 mm

Tjocklek 30 mm                     3,9 x 58 mm

 

Monteringsskruv med kullrig skalle INNE Essve.

Blankförzinkad Montageskruv  i härdat stål för montering i trä, plugg och skivmaterial inomhus. Hantverkarens, elektrikerns och hemmafixarens egen service-skruv för el dosor, kabeldosor upphängning av smärre detaljer som nyckelskåp och tavlor med flera saker och ting.

Dimensioner i mm.: 4,2 x 22 mm, 4,2 x 35, 4,2 x 45

Spånskiveskruv Essve INNE

Blankförzinkad träskruv i härdat stål för montering av OSB, spånskivor, board, plywood eller golvspånskivor inomhus mot träregel. Skruv med Philips krys spår PH2

Dimensioner: 4,2 x 42 mm, 4,2 x 55 mm.

Träskruv HEX UTE Korrosivitetsklass C4.

Corrseal-ytbehandlad träskruv i härdat stål. Utformad som sex-kantskruv m. bricka och fiberskär i ett. Skruven har frässpår längs stammen och ett på spetsen. Modern variant av fransk träskruv för montage av trä, spånskivor, plywood, m.m. trämaterial utomhus. Utmärkt för infästning av bärlina i träfasad.

11 dimensioner i mm.

3 x 12, 3 x 20, 3 x 25, 3 x 30, 3 x 40,4 x 20, 4 x 25, 4 x 30, 4 x 35, 4 x 40, 4 x 50.

Träskruv karm Heavy Essbox Indu-Prog 100 pack Essve.

Används tillsammans med Indu-Prog karmhylsa. Avser montage av tyngre och klassade fönster och dörrmontage. Bits: TX30.

Dimension: 8 mm x 58 mm.

Träskruv Karm Heavy LÖS Indu-Prog Essve.

Används tillsammans med Indu-Prog karmhylsa. Avser montage av tyngre och klassade fönster och dörrmontage. Bits: TX30.

Dimension: 8 mm x 58 mm.  Säljes styckvis

Träskruv karm light Essbox Indu-Prog 100 pack Essve.

100-pack träskruv för lättare fönster- och dörrmontage tillsammans med

Indu-Prog karmhylsa. Bits TX30

Dimensioner: 6 mm x 50 mm. 6 mm x 65 mm.

Träskruv karm light Indu-Prog LÖS Essve.

Träskruv för lättare fönster- och dörrmontage tillsammans med Indu-Prog

karmhylsa. Bits TX30

Dimensioner: 6 mm x 50 mm. 6 mm x 65 mm. Säljes styckvis.